De kosten van gastouderopvang De Wijsneusjes

Als gastouder voldoe ik aan alle wettelijke kwaliteitseisen die vanuit de rijksoverheid zijn vastgesteld. De juiste diploma’s heb ik behaald; Pedagogisch werker – kinderopvang niv.4 en een kinder-EHBO diploma vanuit het rode kruis. Daarnaast hebben Dick en ik allebei een goed gekeurde VOG (verklaring omtrent gedrag). Doordat ik al het bovenstaande heb ben ik ingeschreven bij het LRKP (landelijk register kinderopvang) en heeft
u recht op kinderopvangtoeslag.
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van diverse zaken.

• uw inkomen en eventueel dat van uw partner;
• of uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaat;
• of u werkt of een traject naar werk volgt.

Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Als pleegouder, adoptieouder, alleenstaande of gescheiden ouder komt u ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl
Om de kinderopvangtoeslag aan te vragen moet u naar www.toeslagen.nl > kinderopvangtoeslag.

Het uurtarief wat ik hanteer is €5,00 per kind. Dit is exclusief de kosten die het gastouderbureau hanteert. Op de website van het gastouderbureau kunt u deze kosten vinden. In het contract stellen we samen vast welke dag(en) uw kind komt en om welke tijden dit gaat. U betaalt dan ook de uren dat uw kind aanwezig is.
Bijvoorbeeld: iedere maandag van 8.00 tot 17.30 en iedere woensdag van 7.30 tot 15.30.
Het werkt dus niet per dagdeel zoals bijna ieder kinderdagverblijf hanteert, zo bent u dus voordeliger uit.

Wat zit er bij het uurtarief inbegrepen:
Eten en drinken; vers fruit(-hapje), brood en beleg, melk, tussendoortje en sap.
Ook het knutselmateriaal, activiteiten en luierdoekjes zit hierbij in.

Wat zit niet bij het uurtarief inbegrepen:
Fles/borstvoeding, voeding bij allergieën of dieet en de luiers.
Evt. eigen luierdoekjes bij overgevoeligheid van de doekjes die ik gebruik.
Vindt u het prettig als uw kind de warme maaltijd bij mij krijgt dan gaat dit altijd in overleg en dient u deze zelf mee te brengen.

De vakanties die ik zelf opneem of mocht ik ziek zijn dan worden deze uren bij u niet in rekening gebracht. Zo maakt u geen extra kosten als u uw kind bij een andere gastouder onderbrengt.
Vakanties die u opneemt of als uw kind ziek is worden wel in rekening gebracht.
Vakanties worden door beide partijen altijd tijdig en in overleg doorgegeven.